From hostel to villa

Daar ging ik, backpack op m’n rug, op naar Thailand. Een maand kriskros het land door en dat allemaal zo lowbudget mogelijk. En met mogelijk...